Statický Servis s.r.o. je projekční kancelář specializující se na projekty statiky pozemního stavitelství v celém rozsahu aplikované statiky od základů přes nosné konstrukce až po střechu. Navazuje svou činností na firmy Ing. Tomáš Bryčka (od 1996) a TOBRYS s.r.o. (od 2000), které od roku 2012 nahrazuje a zastřešuje pod jedno obchodní jméno.
Prostřednictvím kanceláří v Praze, Pardubicích a externích spolupracujících center ve Znojmě a Plzni pokrývá plošně celou ČR s přesahem do sousedních zemí střední Evropy (zejména pak Slovensko a Švýcarsko). Díky dlouholeté spolupráci s předními českými architekty a projekčními společnostmi však máme reference ze staveb i mimo Evropu (Mexiko, Brazílie).

Statický Servis s.r.o. | Statika pozemního stavitelství

Kancelář Praha najdete od 18.11.2020 na nové adrese:

Kontakty

Praha

U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1

Pardubice

Třída Míru 68, 530 02 Pardubice